Welkom op onze website

Sommige nieuws van de Federatie:

 

Zijn Beheerder van onze Federatie: Daniel Carette, Olivier Désert, Géry Duesberg, Bénédicte Dumont de Chassart, Gauthier van Elst, Christophe Gillet, Wim Luykx, François de Radzitzky (vernieuwd als voorzitter), Bernard Steverlynck, Julien Titeux, Guy Wagner, Johan Wijnen en Dirk de With.

 

De krachtlijnen van onze actie blijven de voortzetting en versterking van de initiatieven op het gebied van pedagogie (opleiding van monitoren, voorbereiding BSC, Vademecum, stages, ...) en op het gebied van communicatie (website, Facebook meer actieve, relaties met groepen, ...), samen met de oprichting van dagen voor groepen met nadruk op vriendelijkheid.

 

We hebben steeds te maken met de problematiek van de organisatie van het kampioenschap door de FTB-BJF zelf.  Maar het kampioenschap van 2018 in Wingene wordt geleid door onder andere Bernard Steverlynck en de Rallye Ypara die reeds een uitstekend kampioenschap organiseerden te Nokere, en Jean de Cloedt die zijn prachtige domein ter beschikking stelt! Nog meer goed nieuws: de gemeente Mersch gaat akkoord om ons opnieuw te ontvangen in 2019.

 

De FITF viert zijn 90ste verjaardag in 2018. Dit zet me ertoe aan u allen aan te moedigen de moeite te doen lid te worden. Het is uiteraard belangrijk dat de Benelux goed vertegenwoordigd is in de FITF en verschillende activiteiten zijn reeds gepland voor 2018:

  • Congres FITF/FRTM in de Sorbonne op 28 januari 2018 (ik was één van de sprekers, over het pedagogische aspect) ;
  • Concert van  de FITF door Bien Aller Sarthois en des Trompes de Vendôme in Tours met de medewerking van een van de beste groepen of gezelschappen van hedendaagse Keltische muziek;
  • Groepskampioenschap in Maurrin dichtbij Mont de Marsan in het kader van het regionaal kampioenschap van de Sud-Ouest op 9 en 10 juni 2018;
  • Het federaal internationaal kampioenschap in Divonne les Bains op 24, 25 en 26 augustus 2018  met het concert van Trompes de Bonne en Rallye Trompes des Vosges op vrijdagavond.

 

Zoals reeds gezegd vorig jaar, worden onze stages bekend, erkend en gewaardeerd. Dit is een groot succes, maar we moeten waakzaam blijven, en steeds onze pedagogische aanpak en onze organisatie verbeteren. Noteer al volgende data: Chassart van vrijdagavond 27 april tot zondagnamiddag 29 april en Saint-Hubert van vrijdag 29 juni om 9u tot zondagnamiddag 1 juli.

 

Het pedagogische aspect blijft voor mij een van de beste middelen om vooruitgang te boeken, interesse te wekken bij nieuwe blazers en de groepsverantwoordelijken te helpen om hun beginnelingen en hun groep te begeleiden (geen gezamenlijke vooruitgang zonder individuele vooruitgang).

 

De pedagogische dagen voor de groepsverantwoordelijken en zij die zich inzetten voor de scholing, alsook de vormingsdagen voor het brevet zullen geprogrammeerd worden. Een eerste tweedaagse vorming, bij wijze van experiment, vond plaats in 2016 met de hulp van de groepen van Bertrix, Dinant en Bois de Roeulx en een tweede in 2017 met de groep van Luik. Dit was een succes: we gaan verder op deze weg!

 

Deze vorming maakt gebruik van twee pijlers: een eerste, psycho-pedagogische, die iedereen toelaat zijn onderricht te verbeteren, dankzij 3 eenvoudige principes, en een tweede, die door simpelweg de wetten van de fysica te volgen, het mogelijk maakt pertinente raad te geven en snel en blijvend resultaat te boeken. Er zijn nauw verwante theoretische benaderingen en praktische oefeningen waarmee iedereen direct en efficiënt aan de slag kan. 

 

Deze vorming, vertrekkende van de zeer eenvoudige fysische wetten, stelt zich boven de eindeloze discussies gebaseerd op “men zegt” en andere mogelijke vooringenomen stellingen. Gedaan met de eindeloze gissingen en tegenstellingen: de een zegt dit, de ander bevestigt dat! … wie heeft nu gelijk? De (elementaire) fysieke benadering en het gezond verstand geven de beste antwoorden.

 

Na de eerste ervaringen blijkt dat er voor deze vorming minstens twee en bij voorkeur drie dagen nodig zijn, met minstens twee à drie maanden tussen de twee eerste dagen en de derde dag.

 

Er is uiteraard geen definitieve vorming. We moeten steeds verder blijven zoeken, nadenken, uitwisselen, onszelf in vraag stellen. Het is in dat kader dat ik u uitnodig en een oproep lanceer opdat we in alle groepen een onderricht op hoog niveau kunnen aanbieden aan iedereen die de jachthoorn wil ontdekken of zich wil vervolmaken.

 

Ik nodig u uit en doe dus een oproep aan alle groepen, maar ook aan alle leden: contacteer mij (0475 61 84 12 / franderad@hotmail.com) om data vast te leggen die voor u passen, zowel voor een pedagogische vorming als voor een voorbereiding op het brevet.

 

De stages van Chassart en van Saint Hubert bereiden zich goed zoals ons Kampioenschap te Wingene bij de Baron de Cloedt. 

 

François de Radzitzky 
Voorzitter

Algemene Informaties

Het maatschappelijke zetel van de BJF is 1 Route du Bois de Chaleux te 5560 HULSONNIAUX.

Het secretariaat wordt verzorgd door Bénédicte Dumont de Chassart en Isabelle de Cartier: Rue au Bois, 2 te 1476 HOUTAIN LE VAL.

Bankgegevens: BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE27 3600 1778 6873 

 

Zoals de naam al doet vermoeden, groepeert de BJF sonneurs uit 3 verschillende landen: België, Nederland en het Groot Hertogdom Luxemburg.

 

De BJF telt circa 300 leden die jaarlijks het lidmaatschap van € 20 betalen.

 

We denken dat er in de Benelux zo’n 800 sonneurs zijn, vaak van variabel muzikaal niveau.

 

Naast enkele niet-blazende leden (sympathisanten), zijn het voornamelijk de jachthoornblazers die die de drijvende kracht vormen van de federatie.

 

Sonneurs blazen vaak in een groep, Rallye genaamd, bestaande uit een tiental sonneurs die onderling 3 tot 4 verschillende stemmen verdelen: de eerste stem (de melodielijn), de tweede stem (ondersteuning van de eerste stem), de vulstem (bouché; voor akkoordenvorming) en de baspartij (ritme cq tempo-bepaler).

 

Naast deze groepen bestaan er ook jachthoornscholen, waar (meestal kostenloos) les wordt gegeven door (oud-) kampioenen en waar sonneurs met veel ervaring hun kennis doorgeven.

 

Enkele keren per jaar worden er stage-dagen georganiseerd in Vlaanderen en Wallonië.

 

Ook organiseert de BJF een jaarlijks Beneluxkampioenschap, in de tweede helft van de maand Mei.

 

De BJF wordt geleid door een raad van bestuur.

 

De meeste sonneurs die lid zijn van de BJF, zijn tevens lid van de “Fédération Internationale des Trompes de France” (FITF) die alle Europese sonneurs groepeert. Deze vereniging telt zo’n 3000 leden. De internetsite van deze vereniging: www.fitf.org

Bénédicte Dumont de Chassart

Statuten van de FTB-BJF

Links